چگونه یک مقاله را بخوانیم؟

مقاله ای که پیش رو دارید نوشتهٔ آقای دکتر کِشاو (Dr. Keshav) از دانشگاه واترلوی کاناداست. از دوست خوبم آقای محمّد حیدری که این مقاله را معرفی کردند و همچنین از آقای دکتر کِشاو که اجازهٔ ترجمهٔ مقاله را به بنده دادند، بینهایت سپاسگزارم. پژوهشگران زمان بسیار زیادی را صرفِ خواندنِ مقالاتِ پژوهشی می کنند. …